Jakub Červinka

Bachelor's thesis

Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín.

Planning materials for updating the plan of bicycle strategy in Kolín
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá stavem cyklistické dopravy ve městě Kolín. Součástí práce je analýza cyklistické dopravní infrastruktury, zhodnocení postupu města při naplňování strategických plánů města a vlastní návrh vybraných úseků.
Abstract:
This bachelor thesis deals with condition of cycling transporn in Kolín. Part of the thesis is analysis of the cyklist infrastructure, assessment work of city's guverment in progress while implementation of the cyclistics strategy plans and own solution for some important parts of city's infrastrukture.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Červinka, Jakub. Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín.. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera