Jakub Červinka

Bachelor's thesis

Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín.

Planning materials for updating the plan of bicycle strategy in Kolín
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá stavem cyklistické dopravy ve městě Kolín. Součástí práce je analýza cyklistické dopravní infrastruktury, zhodnocení postupu města při naplňování strategických plánů města a vlastní návrh vybraných úseků.
Abstract:
This bachelor thesis deals with condition of cycling transporn in Kolín. Part of the thesis is analysis of the cyklist infrastructure, assessment work of city's guverment in progress while implementation of the cyclistics strategy plans and own solution for some important parts of city's infrastrukture.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Červinka, Jakub. Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín.. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera