Mgr. Jana Petrlíková

Bakalářská práce

Prevence šikany na základní škole

Bullying prevention in elementary schools
Anotace:
Bakalářská práce Prevence šikany na základní škole pojednává o šikaně a její prevenci na základní škole. Teoretická část je tvořena teoretickými poznatky o šikaně a metodách její prevence, doplněna o výsledky výzkumů realizovaných v oblasti šikany. Praktická část se zabývá procesem tvorby a realizace programu proti šikanování z pohledu školního metodika prevence.
Abstract:
The bachelor thesis Prevention of bullying at elementary school deals with bullying and its´ prevention at grammar school. The theoretical part is consisted of theory of bullying and its´ methods of prevention., supplemeted by results of researches realized in the area of school bullying and its´ prevention.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta