Mgr. Lukáš Hlavinka

Bakalářská práce

Vliv Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu (na příkladu území POÚ Javorník)

The Impact of the Program of Rural Development to the Possibilities of the Development to the Model Rural Region -POÚ Javorník
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je předložit zprávu o stavu implementace Programu rozvoje venkova v regionu vymezeném správním obvodem POÚ Javorník. Pro získání základního přehledu o vybraném regionu bylo nejdříve nutné provést jeho komplexní charakteristiku. Následující kapitola věnuje pozornost pojetí venkova, způsobům jeho vymezování a typologizace. Dále ve stručnosti představuje koncept periferie …více
Abstract:
The main aim of my bachelor work is to give a report on current situation of implementation of the Rural Development Programme in specific region. I focused on conditions of the administrative district of the municipality with extended powers of the town Javorník. At the outset it was necessary to define complex characteristics of chosen region, thereby get the basic survey of region. Following part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta