Radka WIRTHOVÁ

Bakalářská práce

Psoriáza jako dermatologický a kosmetický problém

Psoriasis as a Dermatological and Cosmetic Problem
Anotace:
Práce se zabývá popisem jednoho z kožních onemocnění ? psoriázou, a to nejenom z hlediska dermatologického, ale i kosmetického. Pozornost je zde kladena na etiopatogenezi, jednotlivé formy psoriázy a možnosti její léčby. Dále na život psoriatika a s ním spojené problémy a doporučení z hlediska kosmetického.
Abstract:
This thesis deals with one of skin diseases - psoriasis, both from the dermatological and cosmetic point of view. The attention is given to the etiopathogenesis, the various forms of psoriasis and its treatment. In addition, it is focused on personal life, associated problems and recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Vltavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WIRTHOVÁ, Radka. Psoriáza jako dermatologický a kosmetický problém. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Práce na příbuzné téma