Ing. Martina Blatná

Bakalářská práce

Ekonomické přínosy vybrané akce cestovního ruchu (Festival otevřených sklepů)

The economic benefits of selected tourism event (on example: the Open wine cellar festival))
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Ekonomické přínosy vybrané akce cestovního ruchu (Festival otevřených sklepů)“ je vyhodnocení ekonomických přínosů festivalu pro rozvoj lokální a regionální ekonomiky. První část je zaměřena na teoretické poznatky o akcích cestovního ruchu, jejich dopadech a měření. V druhé části jsou zjišťovány a vyhodnoceny ekonomické přínosy, plynoucí především z výdajů návštěvníků, Festivalu …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The economic benefits of selected tourism event (on the example: the Open wine cellar festival)“ is to evaluate the economic benefits of the festival for development of local and regional economics. The first part is concentrated on the theoretical knowledge about events, their impacts and measurements. In the second part there are surveyed and evaluated the economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Repík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta