Bc. Jan Šmíd

Diplomová práce

Potenciální využití odpadní biomasy k diverzifikaci paliva teplárenské zdroje

A potential of using waste biomass as a fuel diversification of a heat generation plant
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednotlivými základními principy využívání odpadní biomasy v teplárenství. Popisuje a zaměřuje se na využití dřevních odpadů z těžby dřeva k produkci energií. S využitím reálných provozních dat vybraného teplárenského provozu, společnosti Teplárny Brno, a. s., provádí hodnocení základních parametrů zdroje využívajícího odpadní dřevní hmotu. Zhodnocením provozních dat navrhuje …více
Abstract:
This master´s thesis deals with various fundamental principles of utilization of waste biomass in heating industry. It describes and focuses on the usage of wood waste from logging to produce energy. Analysing real operational data of a selected heating-plant, company Teplárny Brno, a. s., it performs an evaluation of principal parameters waste wood fired heating plant. Based on analysis, there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta