Lada Bartošová

Bakalářská práce

Hospodaření a činnost Mateřské školy Moravské Budějovice, příspěvkové organizace

The management and operation of Nursery School Moravské Budějovice, the contributory organization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit efektivnost hospodaření Mateřské školy Moravské Budějovice, příspěvkové organizace s přidělenými finančními prostředky v letech 2005 až 2010. Dílčím cílem je upozornit na zjištěné nedostatky a problémy a navrhnout opatření k jejich odstranění.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.