Natálie Černá

Bakalářská práce

Konzistence odhadů recipročního parametru v ekonomických experimentech

Consistency of estimates of reciprocity parameter in economic experiments
Anotace:
Práce je zaměřena na odhady recipročního parametru ve vybraných ekonomických experimentech. Na základě teoretického modelu reciprocity Armina Falka a Urse Fischbachera, který je více komplexní než předchozí modely reciprocity, jsou dopočítány reciproční parametry pro ultimátní hru, dictator game a gift-exchange game. Pomocí dat získaných z provedených experimentů různých autorů jsou vypočítány reciproční …více
Abstract:
The thesis is focused on the estimates of reciprocal parameter in selected economic experiments. Based on the theoretical model of reciprocity from Armin Falk and Urs Fischbacher, which is more complex than the previous models of reciprocity, the reciprocal parameters for ultimatum game, dictator game and gift-exchange game are calculated. Using the data obtained from the experiments carried out by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.