Ing. Jana HOLUBOVÁ

Bachelor's thesis

Biologicky aktivní látky Hlívy ústřičné

Biological active substances in Pleurotus ostreatus
Abstract:
Cílem bakalářské práce je seznámení se s biologicky aktivními látkami v Hlívě ústřičné (Pleurotus ostreatus). Obsahem je charakterizovat tuto houbu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na její významné obsahové látky a jejich vlastností jak z chemických, tak z farmakologických aspektů. Jsou rozebírány možnosti a formy získání významných látek a navrhnuty další …more
Abstract:
The aim of the dissertation is to present biologically active substances contained in Pleurotus ostreatus. This mushroom is characterized from the botanic viewpoint and its existing utilization is assessed. The emphasis is laid on important substances contained in it and their properties with respect to both chemical and pharmacologic aspects. Possibilities and forms of obtaining important substances …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2007
Accessible from:: 4. 6. 2007
Identifier: 5274

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLUBOVÁ, Jana. Biologicky aktivní látky Hlívy ústřičné. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 06. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and food technologies / Chemistry and food technologies