Ing. Jana HOLUBOVÁ

Bakalářská práce

Biologicky aktivní látky Hlívy ústřičné

Biological active substances in Pleurotus ostreatus
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámení se s biologicky aktivními látkami v Hlívě ústřičné (Pleurotus ostreatus). Obsahem je charakterizovat tuto houbu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na její významné obsahové látky a jejich vlastností jak z chemických, tak z farmakologických aspektů. Jsou rozebírány možnosti a formy získání významných látek a navrhnuty další …více
Abstract:
The aim of the dissertation is to present biologically active substances contained in Pleurotus ostreatus. This mushroom is characterized from the botanic viewpoint and its existing utilization is assessed. The emphasis is laid on important substances contained in it and their properties with respect to both chemical and pharmacologic aspects. Possibilities and forms of obtaining important substances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2007
Zveřejnit od: 4. 6. 2007
Identifikátor: 5274

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUBOVÁ, Jana. Biologicky aktivní látky Hlívy ústřičné. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 06. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin