Bc. David Skála

Master's thesis

Migrační vlna, postupy a opatření Armády České republiky a ostatních složek IZS, k jejímu zvládnutí

The migration wave, procedures and measures of the army of the Czech Republic and the other components of the IZS
Abstract:
Předmětem diplomové práce je přiblížit pojem migrace a v tomto tématu vymezit jeho historii a dále legální a nelegální formu. V oblasti migrace budou nastíněny její příčiny a formy trestné činnosti, které jsou s ní spojené a mohly by mít vliv na bezpečnost České republiky a jejích občanů. Dále bude nastíněno v jakých případech a za splnění jakých podmínek, by na území České republiky zasahovala Armáda …more
Abstract:
The subject of this thesis is to introduce the concept of migration and in this topic to define its history and furthermore legal and illegal form. In the area of migration, its causes and forms of criminality will be outlined, which are related to it and could affect the security of the Czech Republic and its citizens. Furthermore, it will be outlined in what cases and under the conditions that the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS