Kateřina Jandásková

Bakalářská práce

Rozšířená realita jako nástroj digitálního marketingu

Augmented reality as a digital marketing tool
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozšířenou realitou jako nástrojem pro digitální marketing. V teoretické části se zaměřuje na digitální marketing, a jeho nejrelevantnějšími pojmy vzhledem k rozšířené realitě (augmented reality, dále jen AR). V další kapitole teoretické části jsou nastíněny jednotlivé typy AR dle zobrazovacích zařízení; smyslů, na které působí a dle produktů nebo služeb v marketingu AR. …více
Abstract:
This bachelor thesis is based on use of augmented reality (AR) in the field of digital marketing. Theoretical part is focused on digital marketing and it's most relevant ideas to AR. Next chapter of theoretical part describes individual types of AR, structured by type of engaged sense, type of display device and by marketing products or services of AR field. I will briefly concern the impact on related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Míčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií