Tomáš KUBICA

Bachelor's thesis

Mezinárodní cestovní ruch v Latinské Americe - Případová studie Peru

International Tourism in Latin America - A Case Study of Peru
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je zanalyzovat příjezdový cestovní ruch v Peru za období 2006-2015. Na základě sesbíraných dat popisuje aktuální postavení cestovního ruchu v Peru. V první části práce popisuje cestovní ruch z teoretického hlediska. Druhá část je zaměřená přímo na Peru, konkrétně na její předpoklady pro cestovní ruch a jaké druhy a formy turismu v Peru převládají. Nastíněna je i aktuální vládní …viac
Abstract:
The main goal of this work is the analysis of arrival tourism in Peru since 2006 to 2015. Based on the collected data, it describes the current position of tourism in Peru. The first part of the work describes the tourism from a theoretical point of view. The second part is focused directly on Peru, specifically on its preconditions for tourism and which types and forms of tourism in Peru prevail. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedúci: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBICA, Tomáš. Mezinárodní cestovní ruch v Latinské Americe - Případová studie Peru. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography / Political and Cultural Geography