Mgr. Hana Konečná

Master's thesis

Integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižením

Integration of a pupil with autistic spectrum disorder into a class of pupils with other disability
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění a analyzování pozitiv a negativ integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižení. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje terminologii, etiologii, charakteristice a klasifikaci poruch autistického spektra. Druhá kapitola vymezuje legislativní normy, poradenský systém a možnosti edukace žáků s PAS …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on assessing and analyzing of positive and negative aspects of integration of a student with autism spectrum disorder among a class of students with another type of disability. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter summarizes the terminology, etiology, characteristics and classification of autism spectrum disorders. The second chapter describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta