Theses 

Attitudes of Physical Education Teachers and Grammar Teachers Toward Teaching Students with Physical Disabilities in General Physical Education in the Czech Republic – Bc. Petra NOVÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Attitudes of Physical Education Teachers and Grammar Teachers Toward Teaching Students with Physical Disabilities in General Physical Education in the Czech Republic

Attitudes of Physical Education Teachers and Grammar Teachers Toward Teaching Students with Physical Disabilities in General Physical Education in the Czech Republic

Abstract: This diploma thesis deals with the attitudes of physical education teachers in the first and second stage of basic education toward inclusive physical education in the Czech Republic. The theoretical part starts with the description of Adapted Physical Activity and the process of inclusion. The theory of inclusion is variegated with its historical development. The thesis mentions the crucial role that is played by adapted physical educators and the importance of their good-quality education within university studies. The term attitude, its basic components, necessary parts and its relation toward behaviour are described in detail while making reference to known attitudinal theories. The diploma thesis briefly describes the Czech education system related to its basic principles, current situation, different stages and grades, types of education institutions, etc. The main objective of the thesis is reflected in the research study whose data were collected during the summer semesters of the academic years 2010 and 2011 in the Czech Republic. The practical part was aimed at the description and comparison of the attitudes and predictors of intentions of physical education teachers in the first stage of primary schools and teachers in the second stage of primary schools toward the inclusion of students with physical disabilities into general PE classes in the Czech Republic. The practical case concentrated predominantly on the relation of attitudes, subjective norms and perceived behaviour control, on the question of gender differences and finally on the differences in attitudes of PE teachers of the first and second stage of primary schools toward inclusion into PE. The questionnaire Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education (ATIPDPE) was implemented.

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá postoji učitelů tělesné výchovy prvního a druhého stupně základních škol k inkluzivní tělesné výchově v České republice. Teoretická část začíná popisem aplikovaných pohybových aktivit a procesu inkluze. Teorie inkluze je doplněna o vývoj její historie a o současnou situaci v České republice i ve světě, přičemž jsou zmíněny taktéž legislativní a statistické informace z této oblasti. Práce zmiňuje klíčovou roli pedagogů aplikovaných pohybových aktivit a důležitost kvality jejich vzdělání v rámci univerzitních studií. Teoretická část práce se soustředí na výzkum v oblasti inkluze do TV. Termín postoj, jeho základní komponenty, nezbytné součásti a vztah k chování jsou detailně popsány, přičemž jsou zmiňovány známé teorie z této oblasti. Diplomová práce stručně popisuje český vzdělávací systém: jeho základní principy, současný stav, jednotlivé fáze a stupně, včetně typů škol. Hlavní cíl této práce se odráží ve studii, jejíž údaje byly shromažďovány v průběhu letních semestrů akademických let 2010 a 2011 v České republice. Praktická část se zabývala srovnáním postojů učitelů TV prvního a druhého stupně základních škol k integraci tělesně postižených žáků do hodin běžné tělesné výchovy. Praktická část se soustředila především na otázku genderových rozdílů a na rozdíly v postojích učitelů tělesné výchovy základních škol k integaci do TV. Při studii byl využit dotazník ATIPDPE (Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education).

Keywords: inkluze, postoje, aplikované pohybové aktivity, tělesná výchova, tělesné postižení

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.1.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 1. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Petra. Attitudes of Physical Education Teachers and Grammar Teachers Toward Teaching Students with Physical Disabilities in General Physical Education in the Czech Republic. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz