Bc. Tereza Šlechtová

Master's thesis

Vývoj demografických a socioekonomických ukazatelů nemocnosti obyvatelstva České republiky v letech 2007–2017

Process of demographic and socioeconomic indicators of morbidity of the population of the Czech Republic in 2007–2017
Abstract:
Diplomová práce je věnována nemocnosti z hlediska sociodemografických a ekonomických faktorů a struktuře úmrtnosti na úrovni okresů v České republice v letech 2007–2017. Pomocí kompozitního indikátoru, shlukové analýzy a faktorové analýzy jsme zjišťovali regionální disparity vybraných indikátorů. Výsledky ukazují, že oblast nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva v okresech České republiky je regionálně …more
Abstract:
The thesis deals with morbidity in terms of socio-demographic and economic factors and mortality structure at the district level in the Czech Republic in 2007–2017. Using the composite indicator, cluster analysis and factor analysis, we investigated regional disparities of selected indicators. The results show that the area of morbidity and mortality of the population in the districts of the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií