Bc. Tereza Šlechtová

Master's thesis

Vývoj demografických a socioekonomických ukazatelů nemocnosti obyvatelstva České republiky v letech 2007–2017

Process of demographic and socioeconomic indicators of morbidity of the population of the Czech Republic in 2007–2017
Anotácia:
Diplomová práce je věnována nemocnosti z hlediska sociodemografických a ekonomických faktorů a struktuře úmrtnosti na úrovni okresů v České republice v letech 2007–2017. Pomocí kompozitního indikátoru, shlukové analýzy a faktorové analýzy jsme zjišťovali regionální disparity vybraných indikátorů. Výsledky ukazují, že oblast nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva v okresech České republiky je regionálně …viac
Abstract:
The thesis deals with morbidity in terms of socio-demographic and economic factors and mortality structure at the district level in the Czech Republic in 2007–2017. Using the composite indicator, cluster analysis and factor analysis, we investigated regional disparities of selected indicators. The results show that the area of morbidity and mortality of the population in the districts of the Czech …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií