Bc. Kamil Rajdl, Ph.D.

Master's thesis

Odhad parametrů jednoduchých modelů neuronu

Parameters estimation in simple neuronal models
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je odhad parametrů jednoduchých modelů neuronu. Práce se skládá z pěti kapitol. Obsahem první kapitoly jsou základní pojmy a metody teorie odhadu. V druhé kapitole jsou definovány vybrané náhodné procesy a odvozeny jejich vlastnosti. Pomocí těchto procesů jsou ve třetí kapitole vytvořeny jednoduché modely posloupnosti neuronových impulsů. Čtvrtá kapitola se zabývá odhady …viac
Abstract:
Estimation of the parameters in simple neuronal models is the topic of this thesis. It consists of five chapters. The basic concepts and methods of estimation theory are summarized in the first chapter. Selected random processes are defined and some of their properties are derived in the second chapter. Simple models of sequence of neuronal impulses are created with using these processes in the third …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Mathematical Modelling and Numeric Methods