Bc. Kateřina Kostlánová

Diplomová práce

Postoj hospicových zdravotníků k dobrovolnictví

Attitudes of hospice medics towards volunteer activities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem hospicových zdravotníků k dobrovolnictví a jeho reflektování během koordinování dobrovolnického programu. Hlavní výzkumná otázka, o jejíž zodpovězení diplomová práce usiluje, zní: „Jaký je postoj hospicových zdravotníků k dobrovolnictví, zda a jak se tento postoj projevuje v koordinování dobrovolnického programu v hospici?“. Práce je rozdělena do tří celků. Teoretická …více
Abstract:
My diploma work deals with the attitudes of hospice medics towards volunteer activities and its using during coordinate volunteer program in hospice. The main research question whose answering the thesis seeks is: „What is the attitude of hospice medics towards volunteer activities and what is an appereance of this attitude during coordinate the volunteer program in hospice?“. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií