Jarmila Bosáková

Bakalářská práce

Proces tvorby práva v Slovenskej republike

The lawmaking process in the Slovak Republic
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the creation of law with the emphasis on the process of creation of law in the Slovak Republic. The first chapter focuses on theoretical view on creation of law. We will discuss law as a term, sources of law and subjects of law not only from the theoretical but also from the historical point of view. The second chapter analysis the legislative process in the Slovak Republic …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou práva s dôrazom na proces tvorby práva v Slovenskej republike. Prvá kapitola je zameraná na teoretický pohľad na tvorbu práva. Rozoberieme právo ako pojem, pramene práva a subjekty práva nielen z teoretického, ale aj z historického hľadiska. Druhá kapitola analyzuje zákonodarný proces v Slovenskej republike. Poukazuje na zákonodarnú iniciatívu, tvorbu zákonov a pôsobnosť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Tatiana Kubincová
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře