Markéta Soukupová

Bakalářská práce

Možnosti využití učebních strategií jako kompenzace vývojové dysfázie u vysokoškolské studentky

The application of learning strategies to compensate for dysphasia in a university student
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá možnosti využití učebních strategií pro studenty s přetrvávající vývojovou dysfázií, kteří studují na VŠ. V teoretické části práce jsou popsány charakteristické rysy vývojové dysfázie jak u dítěte, tak dospělého člověka. Teoretická část se také zabývá obtížemi jedince s vývojovou dysfázií, které přetrvávají při studiu na VŠ a to těmi, které souvisí s porozuměním obsahu …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with learning strategies for university students, who are dysphasic. The characteristic features of dysphasia in children and adults are described in the theoretical part of the thesis. Also this part of thesis provides examples of students' difficulties which persist into university studies. These problems include problems understanding of spoken words of educators during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Kozáková
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College