Bc. Michaela Vejšická, DiS.

Bakalářská práce

Platební styk

Bank payment
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje aktuální platební styk. Je zde uvedeno základní rozdělení platebního styku podle formy použitých platebních prostředků a přehled jednotlivých nástrojů platebního styku. Cílem mé bakalářské práce je zjistit nejvyužívanější platební styk a důvody, které k tomu vedou. Jak lidé vnímají technologický vývoj v této oblasti. K naplnění cíle jsem využila metodu analýzy. Analýzu …více
Abstract:
This thesis analyzes the current payment system. It lists the basic distribution of payments used by forms of payment products and overview of the different payment instruments. The aim of my thesis is to determine the most frequently used payment system and the reasons for doing so. How people perceive technological developments in this area. To meet the goal, I use a method of analysis. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví