Bc. Libor Kellner

Bakalářská práce

Finanční analýza společností Bonatrans Group a.s. a Viadrus a.s.

Financial analysis of companies Bonatrans Group a.s. and Viadrus a.s.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace vybraných společností a navrhnutí opatření pro jejich optimalizaci. Ke zpracování bakalářské práce jsou využity výroční zprávy společností BONATRANS GROUP a.s. a VIADRUS a.s. za období let 2015 až 2019. Dále jsou použity oborové hodnoty dostupné na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Teoretická část práce vymezuje pojem finanční analýza …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the financial situation of selected companies and to propose measures for their optimization. The annual reports of BONATRANS GROUP a.s. and VIADRUS a.s. for the period from 2015 to 2019 are used for the preparation of the bachelor thesis. Furthermore, the industry values available on the portal of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/n6m5l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Nicole Škuláňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management