Leoš DOBIÁŠ

Bakalářská práce

Implementace simplexové metody v oblasti multikriteriálního hodnocení variant metodou analýzy datových obalů - DEA

Simplex method implementation in multicriteria evaluation by the use of data envelopment analysis method - DEA
Anotace:
Cílem této práce bylo vytvoření počítačového programu pro podporu výuky rozhodovacích modelů na Ekonomické Fakultě JU. Aplikace řeší výpočty modelů metody DEA a je naprogramována v jazyce MS C# 3.5 a XAML. Výpočetní jádro je koncipováno jako samostatná knihovna. Při implementaci patřičných modelů v budoucnu umožní i výpočty dalších metod lineárního programování.
Abstract:
The aim of this dissertation has been to create a computer program to support the classes of decision-making models at the Faculty of Economy, University of South Bohemia. The application solves calculations of DEA method models and has been programmed in MS C# 3.5 and XAML languages. The computation core is outlined as an autonomous library. The implementation of appropriate models will also enable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008
Zveřejnit od: 2. 5. 2008
Identifikátor: 9260

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBIÁŠ, Leoš. Implementace simplexové metody v oblasti multikriteriálního hodnocení variant metodou analýzy datových obalů - DEA. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.