Veronika WOLFOVÁ

Bakalářská práce

Pravicový extremismus v Ústeckém kraji

Extreme right politics in Ústí nad Labem region
Anotace:
Tato bakalářské práce je zaměřena na problematiku pravicového extremismu v České republice, zejména v Ústeckém kraji. V teoretické části práce se zabývám především charakterizováním základních pojmů spojených s pravicovým extremismem, jeho historickými kořeny a rozlišením současné krajní pravice. V další části je představena současná pravicově extremistická scéna v České republice se zaměřením na Ústecký …více
Abstract:
This thesis is focused on the issues connected to right-wing political extremism in Czech republic, especially in the Ústí nad Labem region. The theoretical part of the thesis is mostly concerned on basic terms connected with right-wing extremism, its historical origins and definiton of up to date rightwing politics. In the next part of the thesis do I present the up to date right-wing political scene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOLFOVÁ, Veronika. Pravicový extremismus v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta