Bc. Veronika Vítová

Bakalářská práce

Rozvoj motoriky u dětí v předškolním zařízení projektem "Školka blízká přírodě"

Motor skills development for children in pre-school nursery project close to nature
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem motoriky u dětí v předškolním zařízení projektem „Školka blízká přírodě“. Také zaznamenává a věnuje se motorice, tomu, jak ji rozvíjet, prohlubovat a dělat výuku zábavnou. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem můžeme efektivně napomoct ke zlepšení jemné i hrubé motoriky u dětí a jak přispívají navržené aktivity k rozvoji jemné motoriky u zkoumaných dětí. Bakalářská …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of pre-school children motor skill by the project "Nursery near the nature". It also records and monitoring how to develop, deepen and make learning fun. The aim of the work was to find out, how it could effectively help to improve the fine and gross motor skill by children and how the proposed activities contribute to the development of fine motoric by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma