Bc. David Kopecký

Bachelor's thesis

Kriminalistické metody při objasňování trestných činů

Criminalistic methods of criminal acts investigation
Abstract:
Tématem bakalářské práce je kriminalistika, kriminalistické metody. Práce je zaměřena především na ty metody, které se v kriminalistické praxi začaly uplatňovat teprve nedávno a poukazuje na to, jak jsou využívány v praxi. Kriminalistika je představena jako věda, která se neustále vyvíjí. Potřeba nalézání a využívání nových metod je dána tím, že i svět zločinu se mění, pachatelé pracují organizovaněji …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is criminology, criminalistic methods. The thesis focuses mainly to those methods that started to be applied in criminalistic practice just recently and refers to the way how these are used in practice. Criminology is introduced as science which constantly evolves. The need of finding and making use of new methods is also given by fact that world of crime is changing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Eva Vetýšková
  • Reader: Mgr. Jiří Čížek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní