Bc. Jiří SCHOŘ

Diplomová práce

Využití vratného kondenzátu parovodu jako zdroj nízkopotenciálního tepla teplárny Trmice

Utilization of return condensate steam line as a source of low potential heat for Trmice heating plant
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je návrh využití nízkopotenciálního tepla vratného kondenzátu teplárny. První část se zabývá popisem teplárny Trmice. Dále pak výpočtem změny účinnosti teplárenského cyklu při nižší teplotě vratného kondenzátu. V další části je návrh využití jako primární zdroj pro tepelné čerpadlo a jako teplo pro podlahové vytápění. V závěru práce se nachází ekonomické vyhodnocení a výpočet …více
Abstract:
The main topic of this master thesis is design of utilization of return condensate as a source of low potential heat. The first part describes the Trmice heating plant. There is a calculating of the change in heat generation efficiency of the cycle at lower temperature of the returning condensate. In another part is a design of utilization of return condensate as a primary source for heat pump and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHOŘ, Jiří. Využití vratného kondenzátu parovodu jako zdroj nízkopotenciálního tepla teplárny Trmice. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma