Bc. Petr UHER

Diplomová práce

Hodnocení a kvalita ve veřejné správě, nástroje řízení kvality ve veřejné správě

Evaluation and quality in public administration, quality management tools in public administration.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením a kvalitou ve veřejné správě a nástroji řízení kvality ve veřejné správě. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem, je popsán vývoj legislativy v této oblasti, a také zmíněn iniciační a poradní orgán vlády České republiky v podobě Rady kvality České republiky. Další část diplomové práce je věnována představení jednotlivých nástrojů …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation and quality in public administration and the tool of quality management in public administration. The theoretical part explains the basic concepts related to the topic, describes the development of legislation in this area, and also mentions the initiating and advisory body of the Government of the Czech Republic in the form of the Quality Council of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHER, Petr. Hodnocení a kvalita ve veřejné správě, nástroje řízení kvality ve veřejné správě. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/