Bc. Dana ŠLAICHOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Zaniklá obec Skoky - paměť místa a proměna krajiny obce vlivem politicko-ekonomických, ekologických a kulturních změn

Extinct village of Skok in collective memory of generations
Anotace:
Cílem diplomové práce je, na základě etnografického výzkumu, zkoumání kolektivní paměti místa a prostoru, na příkladu zaniklé poutní obce Skoky. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rozhovorů s pamětníky a za pomoci archivního výzkumu. Základní výzkumnou otázkou je, jakou roli hraje proměna, zánik a pokus o znovuobnovení místa v kolektivní paměti různých generací obyvatel. Práce by se měla věnovat …více
Abstract:
The aim of the thesis is, based on ethnographic research, the exploration of the collective memory of space and space, on the example of the defunct pilgrimage village Skoky. This will be achieved through interviews with witnesses and archive research. The basic research question is the role of transformation, extinction and attempt to reestablish a place in the collective memory of different generations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAICHOVÁ, Dana. Zaniklá obec Skoky - paměť místa a proměna krajiny obce vlivem politicko-ekonomických, ekologických a kulturních změn. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/