Ing. Ludek Šteffel

Bakalářská práce

Mezinárodní tým jako konkurenční výhoda organizace

International team as the competitive advantage of the organization
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá, zda dokáže být mezinárodní tým opravdovou konkurenční výhodou organizace. V teoretické části jsou zde analyzovány základní pojmy, tedy struktura organizace, tým a týmová práce se zaměřením na problematiku práce v mezinárodním týmu. Praktická část pak popisuje prostředí společnosti Avnet, která mezinárodní týmy používá v praxi a analyzuje, zda je mezinárodní tým pro společnost …více
Abstract:
This bachelor's thesis explores whether an international team can be a real competitive advantage of an organization. In theoretical part basic terms are analyzed. That is structure of the organization, team and teamwork with bearings on issue of the work in an international team. Practical part describes the environment of the company Avnet that employs international teams in practice and analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloš Krejčí
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní