Bc. Roman Lukáš

Diplomová práce

Proměny role muže v evropském prostředí

The changes of male role in European culture
Anotace:
Práce se zaobírá fenoménem proměn rolí muže v evropském, respektive euroatlantickém prostředí. Přináší různé pohledy na vývoj rodiny se zaměřením na období od 18. století až do dnešních dnů a následně navazuje popisem vývoje postavení muže a ženy v ní. V souvztažnosti k předešlému se pak zabývá i vývojem uspořádání vzájemných rolí až do současnosti. Text rovněž podává klíčové ideje, některá fakta a …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the phenomen of male role changes in Europe and Euro-atlantic space, respectively. It depicts family dynamics and the implications of the changes in mutual roles in the time period from 18th century to the present. It proceeds to describe the dynamics of social changes and gender positions in the family, and as a consequence male roles, too. The text brings key ideas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy