Bc. Eva Nováková

Master's thesis

Flóra okolí Mořkova

Flora of surrounding of Mořkov (NE Moravia)
Abstract:
Studované území leží v nejjižnější části okresu Nový Jičín v nadmořské výšce 345–749 m. Nachází se v severozápadní části Moravskoslezských Beskyd. Územím protéká řeka Jičínka a její přítoky. Geologický podklad jižní části tvoří flyš (převážně pestré godulské vrstvy), v severní části proluviální štěrky. Půdním pokryvem jsou převážně kambizemě, podél vodních toků fluvizemě. Klima je mírně teplé až chladné …more
Abstract:
The studied territory lies in southern part of the region of Nový Jičín and belongs to the northwest part of the Moravskoslezské Beskydy Mts. Range of altitude is 345-749 m about sea level. The Jičínka river and its inflows run through the territory. The geological bedrock is composed by flysh (mainly variegated godule beds) in the south part and proluvial deposits of upper pleistocen in the north …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta