Bc. David Kropáček

Bakalářská práce

Rodičovství a výchova v rodinách svědků Jehovových

Parenthood and education in families of Jehovah's Witnesses
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rodičovství a výchovu dětí v rodinách svědků Jehovových. Je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a empirické. Teoretická část práce vymezuje pojem rodiny, její smysl a funkce. Dále pak popisuje fáze rodičovství a přechody mezi nimi. Popisuje také různé podoby a pojetí výchovy, které se běžně objevují. Následně čtenáře seznamuje s Náboženskou společností svědkové …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on parenthood and education in families of Jehovah's Witnesses. It's divided into two parts - theoretical and empirical. Theoretical part is focused on family concept, its importance and functions. Later it describes phases of parenthood and transitions between them. It also describes various options in leading child education. Then apprize with religion of Jehovah's Witnesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Sucháček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika

Práce na příbuzné téma