Theses 

Osobnosti kulturního života Plzně (vybrané významné osobnosti plzeňské činohry) – Bc. Markéta JESTŘÁBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta JESTŘÁBOVÁ

Diplomová práce

Osobnosti kulturního života Plzně (vybrané významné osobnosti plzeňské činohry)

Figures of cultural life in Pilsen (the selected prominent figures of the pilsen drama)

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na vybrané významné osobnosti plzeňské činohry. Těmito osobami jsou Tyl, Švanda, Budil a Horníček. Cílem je zpracovat přínos těchto osobností k rozvoji plzeňského divadelnictví a také popsat jednotlivé etapy vývoje plzeňského divadla a činohry. První část se věnuje počátkům vývoje plzeňské činohry. Druhá část se zaměřuje na vývoj divadla ve 20. století. Dále se zabývám vybranými osobnostmi, jejich životem a tím, jak se podíleli na vytváření plzeňské činohry. V další části uvádím důkladný přínos oněch osobností pro rozvoj činohry. Poslední část je praktická a obsahuje dotazník.

Abstract: This master's thesis focuses on selected prominent figures of Pilsen drama. These figures are Tyl, Švanda, Budil and Horníček. The thesis compiles the contribution of these individuals to the Pilsen theatre and describes the individual stages of Pilsen theatre and drama. The first part focuses on the beginnings of the Pilsen drama. The second part deals with the development of theater in the 20th century. Next, I am analyzing the selected figures, their lives and how they contributed to the creation of the Pilsen drama. Finally, I discuss substantial contribution of these personalities to the development of drama. The last part is practical and contains a questionnaire.

Klíčová slova: české divadlo, plzeňské divadlo, divadelní kultura, Josef Kajetán Tyl, Pavel Švanda ze Semčic, Vendelín Budil, Miroslav Horníček, divadelní společnost, divadelní ředitelé, plzeňská činohra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68104 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

JESTŘÁBOVÁ, Markéta. Osobnosti kulturního života Plzně (vybrané významné osobnosti plzeňské činohry). Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz