Bc. Markéta JESTŘÁBOVÁ

Diplomová práce

Osobnosti kulturního života Plzně (vybrané významné osobnosti plzeňské činohry)

Figures of cultural life in Pilsen (the selected prominent figures of the pilsen drama)
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vybrané významné osobnosti plzeňské činohry. Těmito osobami jsou Tyl, Švanda, Budil a Horníček. Cílem je zpracovat přínos těchto osobností k rozvoji plzeňského divadelnictví a také popsat jednotlivé etapy vývoje plzeňského divadla a činohry. První část se věnuje počátkům vývoje plzeňské činohry. Druhá část se zaměřuje na vývoj divadla ve 20. století. Dále se zabývám …více
Abstract:
This master's thesis focuses on selected prominent figures of Pilsen drama. These figures are Tyl, Švanda, Budil and Horníček. The thesis compiles the contribution of these individuals to the Pilsen theatre and describes the individual stages of Pilsen theatre and drama. The first part focuses on the beginnings of the Pilsen drama. The second part deals with the development of theater in the 20th century …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JESTŘÁBOVÁ, Markéta. Osobnosti kulturního života Plzně (vybrané významné osobnosti plzeňské činohry). Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/