Jarmila Ježková

Master's thesis

Rodinná politika v České republice v kontextu vývoje úrovně plodnosti

Family policy in the Czech Republic in the context of the development of fertility level
Abstract:
Cílem práce je podat ucelený pohled na vývoj populační (rodinné) politiky od jejího vzniku v padesátých letech dvacátého století až do dnešní doby a navrhnout její možné budoucí zaměření. V teoretické části je popsán vývoj rodinných a propopulačních opatření v bývalém Československu, včetně mezinárodního kontextu. Dále se teoretická část práce zabývá vývojem státní podpory rodin po roce 1989 v kontextu …more
Abstract:
The aim of this thesis is to give an overview of the population (family) development from its start in the fifties of the twentieth century until today and to suggest its possible focus in the future. In the theoretical part, the development of family and pro-population precaution in the former Czechoslovakia is described, including international context. The next thing that the theoretical part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Ondřej Nývlt
  • Reader: Tomáš Fiala

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46935