Theses 

Představy žáků ZŠ a studentů SŠ a VŠ o správném a nesprávném zkoušení a hodnocení (známkování) – Bc. Petr Kluska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Kluska

Diplomová práce

Představy žáků ZŠ a studentů SŠ a VŠ o správném a nesprávném zkoušení a hodnocení (známkování)

Ideas and opinions of students of all levels about the right and wrong ways of examination and evaluation of student work

Anotace: Hodnocení a zkoušení patří mezi nejdůležitější složky školního vyučování. Tato diplomová práce se snaží zjistit dosud opomíjený pohled žáků ZŠ a studentů SŠ a VŠ na správné hodnocení a zkoušení. Toho jsme se pokusili dosáhnout prostřednictvím dotazníku. Při jeho konstrukci jsme vycházeli nejenom ze soudobých teorií učení a vyučování, ale i z vlastní školní zkušenosti a poznatků o současné školní praxi. Ze získaných odpovědí jsme sestavili charakteristiky hodnocení a zkoušení tak, jak by si jej přálo 242 respondentů. Dále jsme odpovědi porovnali s teoretickými východisky a také s výzkumem, který uskutečnil J. Štefanovič v roce 1974. Nakonec jsme srovnali skupiny studentů mezi sebou a zjistili, jak se od sebe jejich názory liší. O zjištěných poznatcích můžeme říct, že se v mnoha ohledech podobají metodám, se kterými se můžou žáci a studenti setkat na českých základních a středních školách. Odpovědi ukázaly odlišnost názorů vysokoškolských studentů od ostatních dvou skupin.

Abstract: Evaluation and examination is essential part of the school education. This theses strives to explore views of students of three groups. Elemantary school, high school and university students. The view which has been , until now, somewhat neglected. To achieve that we use questionnaires. These were created with contemporary theories about learning procces and teaching in mind using our own experience with school education today. From answers received, we develope the characteristics of evaluation and examination as wished by 242 respondents. Additionally, we compare the answers with theoretical findings and finding of research carried on in 1974 by J. Štefanovič. Finally, we compare responses of different groups of students, revealing how they differ. The obtained results resemble in many way methods which are used at Czech elementary and high schools. The responses of university students differ from other two groups.

Klíčová slova: hodnocení, zkoušení, vyučování, základní škola, střední škola, vysoká škola, klasifikace, evaluation, examination, education, elementary school, hight school, university, classification

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz