Bc. Michal Simandl

Master's thesis

Situace sociálně znevýhodněných žáků v oblasti Brno-střed a Brno-sever

Situation of socially disadvantaged pupils in the area Brno-centre and Brno-north
Abstract:
Diplomová práce „Situace sociálně znevýhodněných žáků v oblasti Brno-střed a Brno-sever“ se zabývá problematikou dětí, jejichž socializace a vzdělávání jsou negativně ovlivněny sociálním prostředím, ve kterém se nacházejí. Jsou to děti, pocházející z oblasti brněnského ghetta, známého pod názvem „brněnský Bronx“. Teoretická část mapuje obecně problematiku Romů, historii i současnost romského obyvatelstva …more
Abstract:
The diploma thesis „Situation of socially disadvantaged pupils in the area Brno-centre and Brno-north“deals with problems of children, originate from socially deprived environment. This children lives in the area, known by the name of „Brněnský Bronx“. The theoretical part discusses general problems of the Roma history and present situation of the Roma population in Brno, the specification of the location …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta