Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.

Diplomová práce

Pořizujeme si děti ke snížení naší nejistoty? Posouzení relevance teorie redukce nejistoty v českém prostředí

Do women bear children to reduce uncertainty? An uncertainty reduction theory of parenthood and its relevance in the Czech Republic
Anotace:
V této práci se zabývám teoriemi hodnot dítěte pro rodičku, speciálně pak teorií redukce nejistoty skrze rodičovství dle Friedman et.al. Teorii posuzuji v českém prostředí a to dvěma způsoby. Nejprve užívám metodu autorů teorie a porovnávám výsledky dosud prezentovaných tématicky spřízněných výzkumů s vybranými hypotézami vycházejícími z teorie redukce nejistoty. Poté obohacuji výzkum tím, že vybrané …více
Abstract:
In this paper I deal with theories of the value of children, in particular with an uncertainty reduction theory of parenthood by Friedman et. al. I asses the theory in context of the Czech Republic and I do it in two ways. First, consistent with the authors of theory, I compare the results of existing research from the Czech Republic to Friedman‘s own hypotheses implied from the theory. In addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce

Práce na příbuzné téma