Bc. Lucie Tréglová

Bakalářská práce

Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků ZŠ

Mental hygiene as a burnout prevention in primary school teachers
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků ZŠ“ popisuje problematiku syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků na základních školách. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké používají psychohygienické techniky či strategie, pomocí nichž se vyrovnávají s pracovní zátěží a stresem, a jak souvisí věk či délka praxe s psychickou vyčerpaností …více
Abstract:
The bachelor's thesis entitled "Psychohygiene as prevention of burnout syndrome in primary school teachers" describes the issue of burnout syndrome in primary school teachers. The main goal of this work is to find out what psycho-hygienic techniques or strategies they use to cope with workload and stress and how age or length of practice is related to mental exhaustion in teachers. This work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. František Trapl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta