Mgr. Michal Strouhal, Ph.D.

Doctoral thesis

Restrikční mapování genomů a genomová amplifikace patogenních kmenů rodu Treponema

Genome restriction mapping and genome amplification of the pathogenic strains of the genus Treponema
Abstract:
Rod Treponema zahrnuje 4 patogenní, blízce příbuzné druhy a poddruhy, které vyvolávají u člověka onemocnění s odlišnou klinickou manifestací. T. pallidum subsp. pallidum je etiologickým agens sexuálně přenosné syfilis (lues), T. pallidum subsp. pertenue a T. pallidum subsp. endemicum vyvolávají endemické nevenerické treponemální infekce (yaws a endemická syfilis) a T. carateum způsobuje onemocnění …more
Abstract:
a TP0548. U kmene Samoa D byly navíc nalezeny delece v hypotetických genech TP0067, TP0132, TP0136, TP1030 a tprL (TP1031) a v intergenových oblastech TP0127-TP0128 a TP1030-1031, 2 inzerce byly detegovány v genu tprF (TP0316) a v intergenové oblasti TP0548-TP0549. U kmene Cuniculi A se většina detegovaných změn nacházela v genech tpr (tprD, tprE, tprF, tprG, tprI, tprJ a tprL) nebo v hypotetických …more
Abstract:
The genus Treponema comprises four pathogenic species and subspecies showing various degrees of clinical manifestation of treponemal diseases in humans. T. pallidum subsp. pallidum is the causative agent of syphilis, T. pallidum subsp. pertenue and T. pallidum subsp. endemicum cause endemic nonvenereal treponemal infections (yaws and endemic syphilis, respectively), T. carateum is the causative agent …more
Abstract:
n length) ranged between 6 and 17. Furthermore, a high degree of sequence variability was determined in the hypothetical genes TP0136 and TP0548 among the treponemal strains. In addition to three regions, the WGF approach identified 5 deletions in the hypothetical genes TP0067, TP0132, TP0136, TP1030 and tprL (TP1031), 2 deletions in the intergenic regions TP0127-TP0128 and TP1030-TP1031, 1 insertion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 12. 2010
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta