Mgr. Michal Strouhal, Ph.D.

Doctoral thesis

Restrikční mapování genomů a genomová amplifikace patogenních kmenů rodu Treponema

Genome restriction mapping and genome amplification of the pathogenic strains of the genus Treponema
Anotácia:
Rod Treponema zahrnuje 4 patogenní, blízce příbuzné druhy a poddruhy, které vyvolávají u člověka onemocnění s odlišnou klinickou manifestací. T. pallidum subsp. pallidum je etiologickým agens sexuálně přenosné syfilis (lues), T. pallidum subsp. pertenue a T. pallidum subsp. endemicum vyvolávají endemické nevenerické treponemální infekce (yaws a endemická syfilis) a T. carateum způsobuje onemocnění …viac
Anotácia:
a TP0548. U kmene Samoa D byly navíc nalezeny delece v hypotetických genech TP0067, TP0132, TP0136, TP1030 a tprL (TP1031) a v intergenových oblastech TP0127-TP0128 a TP1030-1031, 2 inzerce byly detegovány v genu tprF (TP0316) a v intergenové oblasti TP0548-TP0549. U kmene Cuniculi A se většina detegovaných změn nacházela v genech tpr (tprD, tprE, tprF, tprG, tprI, tprJ a tprL) nebo v hypotetických …viac
Abstract:
The genus Treponema comprises four pathogenic species and subspecies showing various degrees of clinical manifestation of treponemal diseases in humans. T. pallidum subsp. pallidum is the causative agent of syphilis, T. pallidum subsp. pertenue and T. pallidum subsp. endemicum cause endemic nonvenereal treponemal infections (yaws and endemic syphilis, respectively), T. carateum is the causative agent …viac
Abstract:
n length) ranged between 6 and 17. Furthermore, a high degree of sequence variability was determined in the hypothetical genes TP0136 and TP0548 among the treponemal strains. In addition to three regions, the WGF approach identified 5 deletions in the hypothetical genes TP0067, TP0132, TP0136, TP1030 and tprL (TP1031), 2 deletions in the intergenic regions TP0127-TP0128 and TP1030-TP1031, 1 insertion …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2010
  • Vedúci: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta