Bc. Jana Urbancová

Diplomová práce

Vliv změn daňových a účetních pravidel na strukturu a výši vlastního kapitálu podniku

The infuence of the changes of tax and account rules on the structure and amount of equity
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku daňových a účetních pravidel z historického hlediska, konkrétně, jak se tyto změny promítnou ve zvolené společnosti Kingspan a.s. na vlastním kapitálu z pohledu jeho struktury a výše. Pro porovnání vlivu změn jsou hodnoty společnosti vygenerované v účetnictví za rok 2009 aplikovány do účetního a daňového systému platného v letech 1985, 1993, 2000 a v roce …více
Abstract:
This thesis is focused on tax and accounting rules from the historical point of view, namely, how these changes reflected in the selected Kingspan's equity in terms of its structure and above. To compare the effect of changes in the values generated in the books in 2009 applied to the accounting and tax system in force in the years 1985, 1993, 2000 and 2005.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbancová, Jana. Vliv změn daňových a účetních pravidel na strukturu a výši vlastního kapitálu podniku . Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní