Bc. Zuzana Plzenská

Diplomová práce

Připravenost pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Preparing Teachers to Teach Pupils with Special Educational Needs
Anotace:
Diplomová práce se zabývá připraveností pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce je charakterizovat specifika základní školy běžného typu ve srovnání se základní školou praktickou a základní školou speciální, zjistit míru odborné připravenosti pedagogických pracovníků pro práci v těchto vzdělávacích zařízeních a zjistit jaké jsou rozdíly ve výchovně-vzdělávacích …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on preparing teachers to teach pupils with special educational needs. The aim of this thesis is to compare characteristics of mainstream primary schools with practical primary schools and special primary schools. Next, the thesis also aims to determine professional preparedness of teachers to work in such educational institutions and to identify differences in education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Kadavá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plzenská, Zuzana. Připravenost pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická