Petra ŠMEJKALOVÁ

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika pro malá zvířata

Design of the building and processing of project documentation Veterinary clinic for small animals
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vypracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení novostavby veterinární kliniky pro malá zvířata umístěné ve Zruči Senci.Bakalářská práce je zaměřena na dispoziční řešení kliniky a na statický výpočet nejvíce namáhaných nosných prvků objektu. V práci je posuzována křížem vyztužená spojitá deska, průvlak, sloup a základová patka. Dále je vytvořena …více
Abstract:
The object of this bachelor thesis is to devise simplified project documentation for building permit for new building of Veterinary clinic for small animals located in Zruč Senec. The bachelor thesis is focused on the layout of the clinic and the static calculation of the most stressed load-bearing elements of the building. In this thesis is assessed the cross -reinforced continuous slab, the girder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMEJKALOVÁ, Petra. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika pro malá zvířata . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/