Charankumar Mari

Diplomová práce

Model of Traffic Lights

Model of Traffic Lights
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to design a control system for a traffic light. In this case, these are not fixed traffic lights at a light-controlled intersection, but temporary traffic signs at an ordinary intersection, for example during road repairs. It is necessary to install four portable traffic lights, two pairs, in this place. These traffic lights cannot be connected with cables. It is therefore …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je návrh řídicího systému světelné křižovatky. V tomto případě nejde o pevné semafory na světelně řízené křižovatce, ale o dočasné dopravní značení na obyčejné křižovatce například během opravy vozovky. Na toto místo je nutné nainstalovat čtyři přenosné semafory, dva páry. Tyto semafory nemohou být propojeny pomocí kabelů. Je proto navrženo jejich řízení pomocí nezávislých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Votrubec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mari, Charankumar. Model of Traffic Lights. Liberec, 2021. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Mechanical Engineering / Manufacturing Systems and Processes