Theses 

Vliv poradenství na osoby se zvláštní péčí podle zákona o zaměstnanosti na Úřadě práce v Ústí nad Labem (minimalizace bariér bránících v uplatnění na trhu práce těchto osob) – Adam TOMÁŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adam TOMÁŠ

Bakalářská práce

Vliv poradenství na osoby se zvláštní péčí podle zákona o zaměstnanosti na Úřadě práce v Ústí nad Labem (minimalizace bariér bránících v uplatnění na trhu práce těchto osob)

Influence of counselling on persons with special care according to the Employment Act of Employment Bureau in Ústí nad Labem (minimalization of barriers of these persons preclusive in use on labour market)

Anotace: Práce je zaměřena na poradenství pro ohrožené (specifické) skupiny na trhu práce poskytované Úřadem práce v Ústí nad Labem. Hlavním cílem práce je zjistit vliv poradenství na úspěšnost při uplatnění na trhu práce výše zmiňovaných osob, především zda poradenství pomáhá klientům v hledání zaměstnání a následném uplatnění na trhu práce. Cílem práce je také identifikovat bariéry ohrožených osob na trhu práce, kteří se účastnili poradenství na Úřadě práce v Ústí nad Labem a navrhnout vhodná opatření pro minimalizaci těchto bariér.

Abstract: The work is focused on counselling for vulnerable (specific) groups in the labour market provided by the Labour Department of Ústi nad Labem. The main objective of this work is to determine the impact of counselling on success in the application of the labour market of persons above mentioned especially if counselling assist in clients in finding employment and the subsequent application of the labour market. The objective of this work is also to identify barriers to vulnerable persons in the labour market who participated in the counseling by the Labour Department of Ústi nad Labem.

Klíčová slova: nezaměstnanost, trh práce, poradenství

Keywords: unemployment, labour market, counselling

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Štyvarová Dita, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz