Bc. Barbora Bělková

Bachelor's thesis

Není generace jako generace: sociologie vs. média

There isn't generation like generation: sociology vs. the media
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na koncept generace ze sociologického hlediska a z hlediska jeho užití v médiích. Za průkopníka v tématu generací je považován Karl Mannheim. První část práce se tedy zabývá jeho teorií, kde je vysvětleno, jakým způsobem skloubil dva odlišné přístupy ke generacím. A sice přístup pozitivistický a romanticko-historický. Dále vysvětluje z jakého důvodu je tento koncept přínosný …more
Abstract:
This work deals with the concept of generation from sociological point of view as well as with its portrayal in the media. The first part of the work focuses on the theory of Karl Mannheim, who is considered a pioneer in this subject.The work explains the way he combined two different appproaches to the concept of generation, the positivist approach and the romantic-historical approach. It also explains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Staszek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií