Bc. Eva Rožnovská Ševčíková

Master's thesis

Vývoj komunikačních kompetencí českého předškoláka

Development of the communicative competences of Czech pre-school children
Abstract:
V magisterské práci se snažíme na konkrétním materiálu ukázat, jak se rozvíjejí komunikační kompetence českého dítěte. Východiskem pro toto poznávání se nám stala diagnostika řečového vývoje devíti předškolních dětí, která probíhala ve dvou etapách v červnu 2015 a červnu 2016 v mateřské škole. Roční odstup mezi oběma fázemi výzkumu měl ukázat, k jakým proměnám dochází u zdravého českého dítěte v běžných …more
Abstract:
In my master’s thesis we are trying to show on concrete data how communicative competence is developed in Czech child. The basis for this research is diagnoses of speech development in nine pre-school children which took place in two phases in June 2015 and in June 2016 in nursery school. A year gap between these two phases was supposed to show the changes that occurred in healthy Czech child in regular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
  • Reader: Mgr. Linda Doleží, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta